Koło Naukowe Ogrodników

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować:

 

Za okazane wsparcie:

Państwu Małgorzacie i Jackowi Niedźwiedź

oraz

 Halinie i Krzysztofowi Nowackim

 

 

Za materiał doświadczalny do badań:

Państwu Małgorzacie i Zbigniewowi Jodzis 

oraz

 Marioli i Wojciechowi Giezek

 

Członkowie KNO