Koło Naukowe Ogrodników

Konkurs Prac Magisterskich!

Zapraszamy na Konkurs Prac Magisterskich 2016

 

 

Program*

 

10:00 – 10:30      Rozpoczęcie

10:30 - 11:15Prezentacje: część I

1.Olga Gaczkowska

2.Anna Flis

3.Piotr Kozłowski

11:15 – 11:45Przerwa

11:45 – 12:30Prezentacje: część II

1.Paulina Sobich

2.Agata Szubartowska

3.Paulina Świderska

12:30– 13:15Obrady Komisji

13:15 – 13:30Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13:30 – 13:45Podsumowanie i zakończenie konkursu

 

*podane godziny należy traktować orientacyjnie