Koło Naukowe Ogrodników

Członkowie Koła

Opiekun Koła:
  • dr Agata Jedrzejuk
Zarząd:
  • Prezes: Grzegorz Pijanowski
  • Z-ca prezesa: Andżelika Bartosik
  • Skarbnik: 
  • Sekretarz : Monika Grzelak